RankNAME OF STUDENT
PERCENTAGE
TYME-A
1JAGTAP SURAJ93.78%
2BUDGUDE ROHIT85.22%
3JAGTAP ANUP84.00%
CLASS-TYME-B

1PATIL SWAPNIL
85.67%
2MHATRE JAYESH 84.22%
3CHOURE ADESH D80.89%
TYME -II Shift
1BHOSALE ROHIT89.78 %
2SANKPAL ROHIT87.55 %
3KHANDALE MAYUR86.89 %
CLASS- SYME –A
1MUSALE JAYASHRI86.38%
2SONAWANE DATTATRAY 86.25%
3MANDHARE ASHWIN82.75%
CLASS- SYME-B
1BAGWAN JAHID RIYAJ89.75%
2KOLATE PRITI SUBHASH86.00%
3SABALE PRANAV PRADIP84.13%
CLASS- SYME-II Shift
1YELE HRISHIKESH65.63
FIRST YEAR
1AATKAR DIGAMBAR RAMESH81.54%
2CHAVAN ABHIJEET DILIP78.62%
3SASTE VAIBHAV MOHAN73.54%
RankNAME OF STUDENT
PERCENTAGE
TYME-A
1JAGTAP SURAJ RAJENDRA90.13%
2KHANVILKAR PARAS LAXMAN82.63%
3JAGTAP ANUP RAJENDRA82.13%
CLASS-TYME-B

1PATIL SWAPNIL SAMBHAJI85.38%
2CHOURE ADESH DATTATRAY82.25%
3SALUNKHE AISHWARYA SANJAY79.63%
CLASS-TYME- II SHIFT
1KUMAR KHANDALE89.13%
2SANKPAL ROHIT87.25%
3KIRAN BUDGUDE84.50%
CLASS- SYME –A
1MUSALE JAYASHRI SATISH85.78%
2MANDHARE ASHWIN BALU83.11%
3DHUMAL CHIRAG SURESH82.89%
CLASS- SYME-B
1KOLATE PRITI SUBHASH87.67%
2SABALE PRANAV PRADIP87.00%
3BAGWAN JAHID RIYAJ86.33%
FIRST YEAR
1AATKAR DIGAMBAR RAMESH92.71%
2CHAVAN ABHIJEET DILIP87.18%
3SASTE VAIBHAV MOHAN84.35%
RankNAME OF STUDENT
PERCENTAGE
TYME-A
1JAGTAP SURAJ RAJENDRA90.13%
2KHANVILKAR PARAS LAXMAN82.63%
3JAGTAP ANUP RAJENDRA82.13%
CLASS-TYME-B

1PATIL SWAPNIL SAMBHAJI85.38%
2CHOURE ADESH DATTATRAY82.25%
3SALUNKHE AISHWARYA SANJAY79.63%
CLASS-TYME- II SHIFT
1KUMAR KHANDALE89.13%
2SANKPAL ROHIT87.25%
3KIRAN BUDGUDE84.50%
CLASS- SYME –A
1MUSALE JAYASHRI SATISH85.78%
2MANDHARE ASHWIN BALU83.11%
3DHUMAL CHIRAG SURESH82.89%
CLASS- SYME-B
1KOLATE PRITI SUBHASH87.67%
2SABALE PRANAV PRADIP87.00%
3BAGWAN JAHID RIYAJ86.33%
FIRST YEAR
1AATKAR DIGAMBAR RAMESH92.71%
2CHAVAN ABHIJEET DILIP87.18%
3SASTE VAIBHAV MOHAN84.35%
RANKNAME OF STUDENT PERCENTAGE
THIRD YEAR
1 BHANDALKAR NISHA NARENDRA83.47
2 JAGTAP ROHAN SATISH82.93
3 NIMBALKAR AKASH KHAJEPPA81.33
RANKNAME OF STUDENT PERCENTAGE
THIRD YEAR
1NADAKAR NAMRATA83%
2SURYAWANSHI PRIYANKA81.25%
3WALMIKI SHIVANI81%
SECOND YEAR
1BODAKE NIKITA87.17%
2KANASE HARSHALI81.53%
3PAWAR POOJA80%
FIRST YEAR
1KESARKAR ANKITA VITTHAL
84.31%
2PATIL RENUKA RAJARAM81.39%
3BIRAMANE RESHMA TANAJI78.31%
RANKNAME OF STUDENT PERCENTAGE
THIRD YEAR
1KADAM POOJA B.85.25%
2YENAPURE SONALI S84.50%
3NADAKAR NAMRATA82.88%
SECOND YEAR
1KANASE HARSHALI85.89%
2BODAKE NIKITA84.33%
3SALUNKE ROHINI R82.22%
FIRST YEAR
1PATIL RENUKA RAJARAM89.63%
2KESARKAR ANKITA VITTHAL89.13%
3BIRAMANE RESHMA TANAJI86.50%
RANKNAME OF STUDENT PERCENTAGE
THIRD YEAR - I SHIFT
1KANASE HARSHALI S86.19%
2SALUNKE ROHINI R82.88%
3KUMBHARAKAR ANUJA S82.38%
II SHIFT
1MALAVADKAR KOMAL R79.56%
2MALAVADKAR KAJAL R.73.81%
SECOND YEAR - I SHIFT
1PATIL RENUKA RAJARAM87.78%
2BIRAMANE RESHMA TANAJI85.22%
3KESARKAR ANKITA VITTHAL84.67%
II SHIFT
1BHAGAT KETAKI J83.56%
2NIGADE AISHWARYA A68.67%
3NIGADE RUTUJA ANIL66.33%
FIRST YEAR
1 CHANDGUDE ARTI DNYANADEV85.38%
2 JAGTAP SAYALI MACHHINDRA78.38%
3 SABALE VAISHNAVI MAHESH78.13%
RANKNAMEPERCENTAGE
THIRD YEAR
1KADAM BHAGYASHRI 88.22%

2DIGHE VANITA 88.11%
3SHIRWALE POOJA 88%
(TYEJ-II)
1JANGAM KARISHMA 87.44%
2POL VARADA 86.33%
3RAUT SWATI 85%
SECOND YEAR
1MAHANGARE DAMINI89.88 %
2JAGDALE MAYURI
85.63%
3BHOSALE ANISHA
85%
FIRST YEAR
1HIRGUDE JAGRUTI SAMBHAJI79.23%
2SONAVANE KIRTI ROHIDAS75.08%
3NALAWADE PRANALI MAHENDRA73.85%
RANKNAMEPERCENTAGE
1THIRD YEAR
1DIGHE VANITA87.76%2SHIRWALE POOJA84.88%
3KADAM BHAGYASHRI84.53%
(TYEJ-II)
1JANGAM KARISHMA 86.76%
2POL VARADA 86.35%
3RAUT SWATI 84.41%
SECOND YEAR
1JAGDALE MAYURI84.38 %
2MAHANGARE DAMINI83.25%
3BHOSALE ANISHA80.63%
FIRST YEAR
1NALAWADE PRANALI MAHENDRA77%
2SONAVANE KIRTI ROHIDAS75%
3NEVASE TANAYA MARUTI68.57%
RANKNAME OF STUDENT PERCENTAGE
1MAHANGARE DAMINI S.89.5%
2JAGDALE MAYURI B.86.5%
3BHOSALE ANISHA A.85.88%
SECOND YEAR
1SONAVANE KIRTI ROHIDAS83.5%
2 KAMATHE PRATIKSHA H78.28%
3NEVASE TANAYA MARUTI77.75%
FIRST YEAR
1 YEWALE RAVISHA SURESH81.13%
2 DALVI SWATI SHIVAJI71.88%

RANKNAMEPERCENTAGE
THIRD YEAR
1BOBADE ADITI


NIGADE PRATIKSHA

75.06%
2KAZI ROZINA LIYAKAT
KHANDALE PUJA
74.12%

3BANDAL SONAM72.18%
SECOND YEAR
1DHUMAL SHUBHALI78.47%
2SALUNKHE POOJA
78.35%
3HINGMIRE NIKITA
75.06%
FIRST YEAR
1SANE SAHIL SHARAD82.31%
2THORAT AARTI LAHU81.69%
3ZAGADE CHAITALEE DILIP
DESHMANE DIVYA SOMNATH
72.77%
RANKNAMEPERCENTAGE
THIRD YEAR
1KAZI ROZINA LIYAKAT


YADAV ANITA ARUN

82.75 %
2BOBADE ADITI GORAKSHA
SHELAR MAHESH DATTATRAY
82.50 %
3NIGADE PRATIKSHA SUBHASH81.75%
SECOND YEAR
1SALUNKHE POOJA PANDURANG86.71%
2DHUMAL SHUBHALI RAJENDRA85.53%
3JAGTAP KISHORI HARIBHAU82.71%
FIRST YEAR
1SANE SAHIL SHARAD86.93%
2THORAT AARTI LAHU85.6%
3PANGUL AKSHAY RAGHUNATH78.93%
RANKNAME OF STUDENT PERCENTAGE
1FIRST YEAR
1DHUMAL SHUBHALI RAJENDRA88.85%
2SALUNKHE POOJA PANDURANG85.58 %
3GORE AISHWARYA BHIMRAO84.18 %
SECOND YEAR
1THORAT AARTI LAHU83.29 %
2BHOSALE NITIN DNYANDEO80.71 %
3SANE SAHIL SHARAD80.24 %
FIRST YEAR
1 KALOKHE VISHAL MANOJ81.38%
2 SHINDE BHARATI GOVIND75%
3 GOLE PRATHMESH GOVIND72.75%
RANKNAME OF STUDENTPERCENTAGE
THIRD YEAR
1BODAKE TUSHAR80.59%
2TUPE ABHIJEET80.12%
3SARAK YUVARAJ79.77%
SECOND YEAR
1DANAVALE PRATIK81.41%
2GAIKWAD SNEHAL79.77%
3PANAVKAR NISHIGANDHA76.59%
FIRST YEAR
1INGAVALE AKSHAY DATTATRAY71.39%
2SHINDE PADMAJA GANESH70.15%
3DESHMANE DIKSHA SOMNATH66.62%
RANKNAME OF STUDENTPERCENTAGE
THIRD YEAR
1TUPE ABHIJEET85.75%
2DERE SUREKHA SUNIL83.63%
3WARKHADE KUNAL SANJAY83.38%
SECOND YEAR
1GAIKWAD SNEHAL83.78%
2KADU SHRUTIKA RAVIDRA82.78%
3DANAVALE PRATIK82.33%
FIRST YEAR
1CHAVAN HEMANT HIRACHAND75%
2INGAVALE AKSHAY DATTATRAY75%
3SHINDE PADMAJA GANESH71.44%
RANKNAME OF STUDENT PERCENTAGE
1FIRST YEAR
1 KADU SHRUTIKA RAVINDRA89.64%
2 GAIKWAD SNEHAL SUNIL86.67%
3DANAVALE PRATIK DASHRATH86.42%
SECOND YEAR
1INGAVALE AKSHAY DATTATRAY72.89%
2SHINDE PADMAJA GANESH70.44%
3 MOHITE VAIBHAV SARJERAO69.44%
FIRST YEAR
1 MANDHARE GANESH SANJAY82.74%
2 KHARADE PIYUSH PANDURANG79.79%
3 JADHAV SANCHITA SAMEER76.84%
RANKNAME OF STUDENT PERCENTAGE
THIRD YEAR
1PAWAR POOJA SANJAY82.53%
2BODAKE NIKITA VISHNU82.29%
3KUMBHAR PRATIKSHA S79.71%
SECOND YEAR
1GHADAGE SAYALI KIRAN75.22%
2ETKALE KOMAL N73.33%
3SAKUNDE SAYALI B72.67%